Opaska wokół domu – dekoracja i ochrona

Opaska wokół domu – dekoracja i ochrona

Ładnie wykończony teren wokół ścian budynku z pewnością podnosi walory estetyczne posesji. Opaska betonowa wokół domu pełni funkcję ochronną. Nie ma konieczności jej wykonania, ale warto to zrobić, aby zabezpieczyć elewację przed zabrudzeniem, a mury domu przed zawilgoceniem. Można je wykonać z kostki brukowej, granitowej, żwiru lub grysu. Wykonując opaskę wokół budynku, trzeba pamiętać o kilku podstawowych zasadach.

Połączenie estetyki z praktycznością

Opaska wokół domu to połączenie dekoracji i praktycznego zastosowania kamieni ozdobnych. Można ją wykonać na gruncie dobrze filtrującym wody opadowe, np.: na piaskach o średniej grubej granulacji, żwirach lub pospółkach. Nie wolno jej wysypywać na humusie i glinie, ponieważ gromadziłaby się na ich woda i wilgoć mogłaby zagrozić konstrukcji budynku.

Najważniejsza zasada przy układaniu opaski

Opaska wokół domu nie może być zbyt szczelna, musi przepuszczać wodę. W przypadku całkowitej szczelności woda deszczowa nie miałaby gdzie odparować. Szczelny beton i posypki cementowo-piaskowe to nie jest dobry materiał na opaskę. Budowlańcy są zgodni, że opaskę wokół domu najlepiej wykonać z kruszywa i kamieni ozdobnych, np.: grubego żwiru, otoczaków lub białych gresów ogrodowych, które nie tylko mają spore walory estetyczne, ale także nie powodują powstawania kałuż – woda szybko przenika przez nie do gruntu i wyparowuje, pozostawiając suchą glebę. Warstwę kamienną można obramować obrzeżem z betonu lub granitu. Wtedy opaska nie rozsypie się na trawnik. Obramowanie powinno być wyższe niż poziom kamieni w opasce i trawnika. Kruszywa są łatwe w układaniu.

Opaska z kostki brukowej

Kolejnym materiałem na opaskę wokół domu jest kostka brukowa, która jest łatwa w utrzymaniu czystości i znacznie trwalsza od kruszywa. Kostkę trudniej ułożyć. Zaletą kostki jest wielość kolorów, dzięki czemu można ją dopasować do innych elementów na posesji, np.: ścieżek i podjazdu. Kostka stosowana na opaskę powinna mieć grubość od czterech do sześciu centymetrów. Kolor opaski wokół domu powinien ładnie współgrać z całą elewacją i pozostałych nawierzchni brukowych. Nie wolno pochylać opaski w stronę ściany budynku. Obrzeże powinno być niższe o centymetr od kostki. W sytuacji, kiedy wokół domu mamy grunt słabo przepuszczający wodę, np.: glinę, to nie wolno układać opaski betonowej. Należy wyłożyć żwirową opaskę wokół domu.

Opaska wokół domu jest popularnym od kilku lat wykończeniem posesji. Jej układnie wynika z faktu, że  w odległości metra od ścian budynku nie wolno sadzić żadnych drzew, krzewów, ani wysokich roślin, ponieważ utrudniają one odparowanie wilgoci ze ścian fundamentów i piwnic. Ściany budynku mogą zostać uszkodzone przez system korzeniowy roślin. Opaska wokół domu ma przede wszystkim zabezpieczyć mury budynku przed wilgocią. Rodzaj materiału, który może być użyty na utworzenie opaski, jest uzależniony od rodzaju gruntu i jego przepuszczalności. Opaski wokół domu to częsty widok na wsiach i w miastach.

1 comment
  1. Opaska wokół domu w odpowiedni sposób zabezpieczy elewację przed zabrudzeniem, a mur przed zawilgoceniem. Warto skorzystać z takiego rozwiązania, bo zapewni ono ładniejszy wygląd na dłużej. Jeśli chodzi o zabezpieczenie domu to ja proponuję także zastosować korytko odwadniające, które ułatwi nam funkcjonowanie podczas wszelkich opadów i zabezpieczy teren wokół domu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You May Also Like