Studzienki rewizyjne - czym są

Studzienki rewizyjne – czym są?

W XXI wieku trudno jest sobie wyobrazić funkcjonowanie gospodarstwa domowego. Władze lokalne na obszarach wiejskich i w  miastach doprowadzają kanalizację do kolejnych osiedli i domostw. Do sprawnego działania kanalizacji konieczna jest szczelność wszystkich elementów. Wyposażenie infrastruktury kanalizacyjnej w studzienki rewizyjne to podstawa gwarantująca właściwą  skuteczność i sprawność kanalizacji.

Czym są studzienki rewizyjne

Studzienki rewizyjne odgrywają znaczącą rolę w dbaniu o funkcjonalność kanalizacji. Inaczej nazywane są studzienkami kontrolnymi i służą do monitorowania sprawności przewodu kanalizacyjnego. Do studzienki rewizyjnej wchodzi się w celu kontroli przewodu kanalizacyjnego oraz dokonania niezbędnych napraw w razie awarii. Studzienki rewizyjne montowane są w  przewodzie kanalizacyjnym w następujących miejscach: połączeniu lub rozgałęzień przewodów na granicy nieruchomości, przy zmianach kierunku przepływu, średnic i spadków kanału. PodstawĄ studzienki jest kineta, która w zależności od modelu może mieć różną formę.

Wymiary  i rodzaje studzienek

Dostępne na rynku studzienki rewizyjne różnią się pod względem rozmiaru. Biorąc pod uwagę ich wielkość, dzieli się je na kilka grup. Do pierwszej kategorii należą studzienki włazowe wynoszącej 800 mm i pełnowymiarowe od 1000 mm. Grupa druga to studzienki małogabarytowe o średnicy od 200 do 400 mm. W grupie trzeciej są studzienki pośrednie o średnicach od 500 do 600 mm.

Odpowiednikiem studzienek rewizyjnych okrągłych o średnicy 1000 mm są studzienki prostokątne o wymiarach 750 x 1200 mm. Dostępne są także modele eliptyczne o wymiarach 900 x 1100 mm. Do najpopularniejszych rodzajów studzienek rewizyjnych należą studzienki betonowe, studzienki z tworzywa sztucznego oraz kompozytów łączących właściwości różnych tworzyw. W sprzedaży oferowane są również studzienki metalowe, wykonane z żeliwa sferoidalnego lub stalowych blach powlekanych. Nowoczesnym rozwiązaniem są studzienki rewizyjne z teleskopowym zakończeniem, które eliminują wszystkie obciążenia wynikające z użytkowania dzięki kompresowaniu mikroruchów przez teleskop.

Miejsca, w których nie wolno umieszczać studzienek

Instalatorzy kanalizacyjni odradzają umieszczanie studzienek rewizyjnych w zagłębieniach terenu i w innych miejscach, w których gromadzą się wody opadowe. W przypadku zlokalizowania studzienek w jezdni należy wybierać miejsca, jak najmniej narażone na obciążenie. W przypadku terenu zabudowanego możliwe jest usytuowanie pod jezdniami przewodów kanału deszczowego lub ogólnospławnego.  Poza terenem zabudowanym przewody kanalizacyjne mogą przebiegać wzdłuż dróg pod pasem jezdni.

Montaż studzienek rewizyjnych nie stanowi większego problemu i wymaga używania ciężkiego sprzętu. Nie jest to droga inwestycja, ale bardzo istotna dla prawidłowego funkcjonowania kanalizacji, ponieważ umożliwia kontrolę je stanu i ewentualną naprawę. W sprzedaży dostępne są także studzienki rewizyjne do zadań specjalnych, np.: odporne na działanie substancji agresywnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You May Also Like