Subiektywne odczuwanie zmian klimatycznychRośliny 

Subiektywne odczuwanie zmian klimatycznych

O istnieniu efektu cieplarnianego świadczą zmiany temperatury w skali globalnej na przestrzeni kilku tysięcy lat. Badania pokazują wzrost temperatury w skali globalnej.

Subiektywne obserwacje w przyrodzie, pogodzie i klimacie

Wiele osób jest zdziwionych, kiedy słyszy o ociepleniu klimatu, a doskonale pamięta ostatnie zimy. Pogoda, przyroda, klimat to kwestie bardzo skomplikowane i subiektywne odczucia nie są najlepszym miernikiem zmian klimatycznych.

Czynniki powodujące zmiany klimatyczne

Jedną z przyczyn zmian klimatycznych jest emisja gazów oraz zanieczyszczenie wód, niszczenie lasów i zabijanie dzikich zwierząt. Na zmiany długookresowe nakładają się okresowe wahania klimatu, np.: chłodne zimy.

Odczuwalne zmiany w pogodzie i klimacie

Zmiany klimatu już są odczuwalne: susze, powodzie, klęski głodu. Człowiek, który swoim działaniem niszczy środowisko, będzie najbardziej odczuwał skutki zmian klimatycznych.

Aby zapobiec zmianom klimatycznym, najważniejsze są dwie rzeczy: ograniczenie emisji gazów i innych trujących substancji oraz zalesianie.

Zobacz także:

Leave a Comment